Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Русенската Света митрополия обявяват второ издание на конкурса за есе на тема: Християнските добродетели в живота на младия човек

Време за прочитане: 2 мин.
Регламент на конкурса1. В конкурса могат да участват студенти и докторанти на Русенския университет;2. Обем на есето – до 2 страници компютърен набор (Word формат, Times New Roman, 12 pt, 1.5 spacing).3. Участие с авторски непубликуван текст, изразяващ личната позиция на автора. (Есетата ще бъдат проверявани за плагиатство. Плагиатските текстове ще бъдат дисквалифицирани).4. Не се приемат есета, представени в предишните издания на конкурса.5. Срок за изпращане на есето – 21.03.2021 г. на електронен адрес: pabrasheva@uni-ruse.bg. Прикаченият файл трябва да съдържа имената на участника, специалност, курс, както и контактна информация.Критерии за оценяване на есето:1. Ясно формулиране на тезата, логично излагане на аргументи, изразяване на личната позиция на автора.2. Християнските добродетели са коментирани според представянето им в Новия завет (вж. електронната версия в Интернет).3. Източниците и използваната допълнителна литература са цитирани коректно, цитираният текст е поставен в кавички.Награди за отличените разработки• Първо място – 250 лв.• Второ място – 150 лв.• Трето място – 100 лв.Отличените автори ще получат удостоверение за участие в конкурса. Откъси от най-добрите есета ще бъдат публикувани във вестник „Студентска искра“.

Регламент на конкурса

1. В конкурса могат да участват студенти и докторанти на Русенския университет;

2. Обем на есето – до 2 страници компютърен набор (Word формат, Times New Roman, 12 pt, 1.5 spacing).

3. Участие с авторски непубликуван текст, изразяващ личната позиция на автора.

(Есетата ще бъдат проверявани за плагиатство. Плагиатските текстове ще бъдат дисквалифицирани).

4. Не се приемат есета, представени в предишните издания на конкурса.

5. Срок за изпращане на есето – 21.03.2021 г. на електронен адрес: pabrasheva@uni-ruse.bg.

Прикаченият файл трябва да съдържа имената на участника, специалност, курс, както и контактна информация.

Критерии за оценяване на есето:

1. Ясно формулиране на тезата, логично излагане на аргументи, изразяване на личната позиция на автора.

2. Християнските добродетели са коментирани според представянето им в Новия завет (вж. електронната версия в Интернет).

3. Източниците и използваната допълнителна литература са цитирани коректно, цитираният текст е поставен в кавички.

Награди за отличените разработки

• Първо място – 250 лв.

• Второ място – 150 лв.

• Трето място – 100 лв.

Отличените автори ще получат удостоверение за участие в конкурса. Откъси от най-добрите есета ще бъдат публикувани във вестник „Студентска искра“.

Сподели:

Още новини от деня