Русенският университет “Ангел Кънчев” бе домакин на десетата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2023)

Русенският университет “Ангел Кънчев” бе домакин на десетата национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ (CompMath-2023)

От 10 до 12 ноември 2023 г. в Русенски университет “Ангел Кънчев” – Русе се проведе Десетата национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ (CompMath-2023). Домакин на CompMath-2023 бе Русенският университет “Ангел Кънчев”.

Откриването на олимпиадата се състоя в петък, 10.11.2023 г., в аулата на университетски корпус 2. От страна на домакините, на него присъства зам.-ректорът по учебната работа на Русенския университет – проф. д-р Пламен Кангалов. Той приветства участниците в състезанието и поднесе поздравителен адрес от името на ректора на университета – академик Христо Белоев.

 В събота, 11.11.2023 г., се проведе същинското състезание. В него участваха 43 студенти, подготвени от  16 ръководители от 10 университета:  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФМИ; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“;Технически университет – София; Технически университет – Варна; Лесотехнически университет – София; Висше Военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна; Американски университет – Благоевград. Изброените висши училища бяха представени от основателите на олимпиадата проф. Стоян Капралов и доц. Йордан Тончев от ТУ-Габрово, от ръководителите на отборите и от студенти,  обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен.

Участниците в олимпиадата бяха разделени в две групи, в зависимост от професионалното направление, в което е специалността на студента: група А  –  за студенти по математика, информатика, компютърни науки; група B – за природни и технически науки.

Състезателните теми включваха 30 сериозни математически задачи, които трябваше да бъдат решени чрез компютърна система за математически изчисления. Всеки университет или състезател избираше с каква система желае да участва и заяви своя избор при регистрацията за олимпиадата.

В състезанието бяха излъчени следните индивидуални медалисти:

В група А:  3 златни медала за:  Васил Желински от Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”, Даниел Трополинов  и Петър Петров от Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 8 сребърни медала  за:  Калоян Захариев, Тодор Кунчев, Зорница Христова, Тодор Недковски, Доси Колев, Виктория  Неделчева, Виолета Кастрева, Мартина Илиева от СУ „Св. Климент Охридски“; 8 бронзови медала за: Преслав Ценов, Гергана Пелова, Василена Адамова от Технически университет – София; Дамяна Гандева от Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”; Ивайло Иванов и Дария Иванова от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“; Дана Бъчварова и Марин Стоянов от СУ „Св. Климент Охридски“.

В Група Б: 2 златни медала получиха: Катерина Костадинова от Технически университет-София, Йордан Симеонов от Технически университет – Варна; 2 сребърни медала: Йoрдан Връбчев от Технически университет – Варна и Цветелина Стефанова от Русенски университет „Ангел Кънчев“; 5 бронзови медала за: Радослав Пенев от Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Виктория Иванова от Лесотехничесиндивидуални ки университет, Антон Атанасов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Димитър Христов от Технически университет – Варна; Никол  Добрева от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Журито отличи с купи отборите, получили най-много точки, както следва: 

В Група А: две златни купи получиха двата отбора на Софийски университет; сребърни купи получиха отборите на Пловдивски университет и Технически университет – София; бронзова купа бе връчена на отбора на Великотърновски университет.

В Група Б: златна купа получи отборът на Висшето военноморско училище – Варна; сребърна купа – Технически университет – Варна и бронзова купа  – Технически университет  – София.

Награждаването на първенците се състоя в неделя, 12.11.2023 г. Присъстваха и представители на спонсорите ДСК Банк, MentorMate и  Endava, които връчиха на медалистите предметни награди и сертификати.

Десетото издание на олимпиадата бе подкрепено от следните спонсори: Дунарит АД, Медика, ДСК БАНК, Студентски съвет при Русенски университет, Print One, Endava, MentorMate, СМБ-Русе, Академи Книга, Факултет Природни науки и образование и домакина Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Датата на закриване на олимпиадата – 12 ноември – съвпадна с Деня на Русенския университет. Организаторите и участниците в олимпиадата подобаващо отбелязаха този тържествен момент, поднасяйки венец пред паметника на патрона на висшето училище – революционера Ангел Кънчев.

Сподели: