Русенският университет „Ангел Кънчев“ ще има своя структура в град Тараклия

Русенският университет „Ангел Кънчев“ ще има своя структура в град Тараклия. Това предвижда споразумение между правителствата на България и Молдова. Така за първи път ще бъде създадено поделение на българско висше училище сред историческата българска общност зад граница. Ще се даде възможност за непосредствен достъп до българското висше образование на значителен брой молдовски граждани от български произход от Тараклийски район и АТО Гагаузия.

Споразумението ще допринесе за укрепване на българското самосъзнание на местното население, за запазване и популяризиране на българския език, история, култура и традиции в Молдова.

Обучението в поделението ще се провежда по специалности в професионалните направления и учебните програми, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация на България или други агенции, регистрирани в Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование. Образователният процес ще се води на български, румънски и английски език и ще се подпомага методологично и организационно от Русенски университетАнгел Кънчев“.

Правителственото решение е прието неприсъствено.

Сподели: