белоев

Русенският университет бе отличен със сертификат за качество в сектор „Международно измерение във висшето образование“

Днес, 18 декември (петък) 2020г., по време на Годишната валоризационна конференция, която е най-тържественото ежегодно събитие на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Русенският университет беше отличен със сертификат за качество в Сектор: Международно измерение във висшето образование. Събитието  беше проведено oнлайн.  

 Церемонията по награждаване със сертификат за качество на организациите, беше официално открита от г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на ЦРЧР. Той представи постиженията на Програма „Еразъм +“ и Програма „Европейски корпус за солидарност през изминалия програмен период в България, а след това открои някой новости за бъдещето на програмите.

От името на Русенския университет в конференцията взеха участие ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и  доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика. По време на представянето на русенското висше училище те отбелязаха:

„Сътрудничеството по проекта допринесе за изпълнението на стратегията за интернационализация на образованието и научните изследвания на Русенския университет, в която основен приоритет е разширяването на мрежата от партньорства и географския обхват на дейностите по мобилност и постигане на синергичен ефект от тези дейности чрез интензифициране на сътрудничеството и в други области от взаимен интерес. Русенският университет утвърди позициите си на национално и международно ниво, повиши възможността да привлича студенти от чужбина, разшири възможностите си за обучение, включително за разкриването на съвместни специалности с двойни дипломи.“

За трети път висшето училище получава отлична оценка за работата си по програма „Еразъм+“. Отличеният проект на Русенския университет тази година е за осъществяването на мобилности в страни извън Европейския съюз за учебната 2018/2019. Проектът е четвърти по ред от този вид. Русенският университет има сключени договори със 73 университета от 23 държави. В отличения проект партньори са единадесет университета от пет държави извън Европейския съюз – Азербайджан, Армения, Виетнам, Грузия и Китай. В рамките на неговото изпълнение бяха реализирани общо 73 мобилности на студенти и преподаватели в двете посоки, като този брой беше залегнал и в договора.  Общото удовлетворение от участниците – и студенти и преподаватели, видно от задължителните им анкети, възлиза точно на 100 процента, а оценката на агенция Еразъм на финалния отчет е 97 от 100 точки.

Сподели: