Русенският университет в челната десетка на световна класация

➡️ Русенският университет „Ангел Кънчев” заема престижното шесто място сред българските висши училища в последните данни, изнесени през 2024 г. от независимата институция EduRank, която оценява университетите в цял свят по наукометрични показатели. В световната класация включените български университети са 47.

Преди Русенската Алма матер са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет – София, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет и Медицинският университет – София.

В световен план първите дванадесет позиции са отредени за университети в САЩ, а в топ три са Университетът в Харвард, Станфордският университет и Университетът в Мичиган.

EduRank.org е независима класация, базирана на показатели за 14 131 университета от 183 държави по света. Институцията използва най-голямата в света база данни за научни трудове, включваща 98 302 198 научни публикации и 2 149 512 106 цитирания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science, като по този начин класира университетите в 246 изследователски направления.

Според EduRank с най-голяма популярност са публикациите на учените от Русенския университет в областта на инженерството, физиката, социалните науки, компютърните науки, науките за околната среда, бизнес и политически науки. Изследователският профил на Университета е направен на базата на 2062 научни публикации с 6082 цитата в международните наукометрични бази.

Припомняме, че Русенският университет е един от десетте в България със статут на изследователски университет.

В сайта EduRank.org се отчита и показател за неакадемична известност и популярност на възпитаници на висшето училище.

В раздела, отделен за Русенския университет, са посочени личности като Гълъб Донев, Христо Бойчев, Десислав Чуколов, Емел Етем Тошкова.

Сподели: