Русенският университет е сред основните партньори на "Започни млад" / "Start Young"

Русенският университет е сред основните партньори на „Започни млад“ / „Start Young“

На 04. февруари 2022 г. започва поредицата от състезания „Започни млад“ / „Start Young“, организирани от едноименната фондация, списание „Български предприемач“ и партньори, сред които и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Доц. д-р Даниел Павлов – преподавател във Факултет „Бизнес и мениджъмнт“ и ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството, ще бъде „постоянен член на журито“ във всички градове: 

 – Пловдив – 4-6.02.2022 

 – Варна – 25-27.02.2022 

 – Бургас – 18-20.03.2022 

 – Русе – 8-10.04.2022 

 – София – 14-16.10.2022 

 – Стара Загора – 28-30.10.2022 

 – Благоевград – 18-20.11.2022

Сподели: