ректор Белоев ръководство 2

Русенският университет записа една изключително успешна 2018 година

Време за прочитане: 5 мин.

За изминалата една година Русенският университет стана по-силен, по-мъдър и по-вдъхновен.

По-силен, защото още по-силно и категорично заяви своето присъствие в национален и международен мащаб.

По-мъдър, защото видимо нарасна броят на преподавателските и студентските научни разработки и иновации в образованието, с които спечелихме национално и международно признание.

И по-вдъхновен, защото креативността и ентусиазмът на студентите и докторантите, претворяването на идеите в дела от членовете на академичния състав, успехите на професионалните, културните и спортните клубове на университета са ежедневен извор на вдъхновение  и гордост за всички нас.

Ще  отбележим част от многобройните прояви, за които през годината името на Русенския университет беше отбелязано с огромен респект.

            Председателството на България на Съвета на ЕС през първите 6 месеца на 2018 г. вписа убедително Русенския университет в своя дневен ред чрез най-малко 3 събития:

  • през м. март – участие в срещите на високо равнище по въпросите на туризма и образованието;
  • м. май – организация и домакинство на срещата между президентите на България – г-н Румен Радев, на Австрия – г-н Александър Ван дер Белен и на Румъния – г-н Клаус Йоханес по въпросите на устойчивото развитие на Дунавския регион,
  • м. юни – съорганизация, съвместно с Европейската комисия и МОН, и домакинство на конференцията „HEInnovate: Подкрепа на институционалната промяна във висшето образование“.

Подготовката на тези събития беше огромно предизвикателство за всички нас, но резултатите са повече от удовлетворителни. Русенският университет отново доказа своя потенциал на авангардна академична институция – устойчива в отстояваните традиции, но също така и модерно мислеща, ориентирана към иновации и развитие, винаги съизмерваща своя ръст с най-добрите в европейски и световен мащаб. Тези забележителни постижения са повод за изразяване на заслужено признание и благодарност всички преподаватели, служители, студенти и докторанти – цялата академична общност на Русенския университет, за пореден път доказала себе си като носеща високи духовни ценности и движеща се в посоката на прогресивното развитие.

ректор Белоев ръководство

            На 18 септември 2018 г., на тържествена церемония в 800-годишния университет Саламанка, Испания, Русенският университет подписа Магна Харта Университатум – програмен документ за академичната автономия и академичните ценности, който от 1988 г. насам е обединил повече от 1000 академични институции по света около идеята, че университетът, още от времето на своето възникване като институция през Средните векове в Европа, е еманация на свободния дух и територия на непреходни ценности. Нашият университет стана четвъртият в България, подписал Магна Харта Университатум, с което отново доказа своята водеща позиция в европейското образователно и изследователско пространство.

Ценности като интегритет, равенство, креативност и иновативност, социална отговорност и плурализъм за нас отдавна не са само думи. Те са залегнали в нашата мисия и ръководни принципи и всеки ден ние ги отстояваме и утвърждаваме с делата си.

            Творчеството и иновациите са наше ежедневие и ние ги доказваме с поредици от дейности, спечелени проекти, създадени центрове, проведени национални срещи, конференции и семинари и др. Някои от тях са:

  • мисионерската роля на Русенския университет, чрез проекта за иновативните училища в България;
  • концепцията за адаптиране на образованието към дигиталното поколение, която има пълна подкрепа от МОН, БАН, еврокомисар Мария Габриел, Дигиталната национална коалиция, висшите училища и др. и предстои през 2019 година да проведем в Русе национална среща под егидата на министъра на образованието за приемане на Национална програма. Концепцията е представена в почти всички висши училища, над 150 средни училища и в над 80 чуждестранни университети от Европа и Азия.
  • концепцията за адаптиране на образованието към дигиталното поколение получава практически израз в мащабен евроазийски проект, насочен към университети в Централна Азия. Проекта подписахме преди дни и в него участват 15 университета от 9 държави (5 от Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и 4 от Европа: България, Португалия, Италия и Люксембург). От азиатските държави се участва на ниво министерства на образованието. Предстои да споделим нашия опит и да внедрим концепцията в университетите партньори, да създадем в тях Центрове за иновационни и образователни технологии по модела на нашия аналогичен център и учебни зали на бъдещето. Чрез този мащабен проект, образователните иновации, които Русенският университет разработва и апробира в последните години, ще се трансферират в университетите-партньори, а от тях – и в цялата образователна система на съответните страни. Това е пета мрежа, която печелим като проект от Брюксел.
  • уникалната методология за дигитализация на културно-историческото наследство по поречието на река Дунав, разработка на наши колеги, реализирана чрез проект по трансгранично сътрудничество между Румъния и България;
  • авангардните разработки за приложение на иновативни технологии в транспорта, създадени центрове разнесли славата на университета в международни изяви и състезанието Шел еко маратон, включване в Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ – ЕПЛЮС;
  • Участие в консорциуми на Център за върхови постижения и в два Центъра за компетентност в областта на информационните и комуникационните технологии;
  • авторство на идеята за Иновативно младежко Експо, което вече трета година се провежда под егидата на министъра на образованието и превръща Канев център в огромно пулсиращо сърце от младежки дух и творческо дръзновение. В тази година в него участваха близо 40 студентски и ученически колективи, които представиха своите идеи и разработки.

            Друга академична ценност, която споделяме, е интегритетът и хармоничните отношения с нашите партньори от близо и далеч. С активната си международна дейност и инициативи Русенският университет е не само търсен и желан партньор. Той се е доказал като лидер в своята естествена територия – трансграничния регион и Дунавското пространство – и получава високо признание за тази си роля на национално и международно ниво.

Русенският университет е единствен от България активно участващ в дейностите на DRC (Конференцията на дунавските ректори) и във Вишеградската университетска асоциация. И в двете структури участват по над 80 университета от Европа.

ректор Белоев ръководство 1

Преди дни по Русенският университет беше удостоен със Знак за качество за работата си по програма Еразъм+. От финансирани 271 проекта по Програмата  през 2017 селекционна година, 40 са отличени със знак за високо качество, като сред тях университетите са само четири.

Имаме новоподписани над 50 договора с чуждестранни партньори. Ще откроим  подписания през ноември договор с Шанхайския политехнически университет за съвместно обучение в областта на компютърните технологии, провеждане на летни училища и участие в научни прояви.

            Искаме да отбележим още една базова ценност, която споделяме, и тя е за социалната отговорност на университета в нашето съвремие. Това е най-важната част от нашата мисия, тъй като от изпълнението й зависи бъдещето на регионите, в които е позиционирана академичната ни институция. Последователно и неотклонно Русенският университет проявява своята социална отговорност към прилежащите си региони и подпомага тяхното развитие – чрез обучението на професионалисти за пазара на труда, чрез многобройни съвместни инициативи с бизнеса, чрез партньорски алианси в полза на региона, чрез генериране на иновации и ноу-хау, чрез участие в консултативни органи на публичните институции и много други.

Нашият университет отдавна е престанал да бъде самообразователна и научна институция. Той е фактор и гарант за просперитета на регионите по протежение на Академичната Дунавска Ос и тази социална отговорност ще продължи да нараства и в следващите години.

През тази година преминахме поредната си институционална акредитация и получихме изключително висока акредитационна оценка – 9.44. Това е признание за високото качество на провежданото обучение в образователните степени бакалавър, магистър и доктор, за постиженията на научните колективи от университета, за неговата роля за развитието на бизнеса.

На фона на тежката демографска криза и намаляващия брой на завършващите средно образование приехме над 2500 бакалаври, магистри и докторанти, което напълно покри нашите предварителни прогнози.

Въпреки че финансирането е ограничено, изпълняваме стриктно и оптимално бюджета си и имаме възможност да дадем ДМС, а от януари ще повишим заплатите с 5 процента.

            Изброените постижения правят чест на академичната общност на Русенския университет и са най-силното послание, което изпращаме към нашите национални и международни партньори и към цялата общественост.

Силните страни на Русенския университет са безспорен факт, който ни вдъхва увереност и дързост да продължим с ясна визия в 2019 и в следващите години. Също така е ясно, обаче, че изпитваме трудности, породени от промени във външната среда – демографска криза, реформиране на системата на висшето образование в България, намаляващо финансиране от страна на държавата, конкурентен натиск. Независимо от това, академичната общност на Русенския университет е доказала своя потенциал да се адаптира към промените, да намира иновативни решения и да продължава да отстоява академичните ценности и принципи.

Искаме да благодарим на всички вас, нашите медийни партньори, за прекрасната съвместна работа през изминалите години и да пожелаем на всички здраве, радост, щастие, успехи и весели Коледни и Новогодишни празници.

Чл.-кор. проф. Христо Белоев, Ректор на Русенския университет

Сподели:

Още новини от деня