Русенският университет инициира и виртуално домакинства срещата по проекта на национална програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища 2024“

Русенският университет инициира и виртуално домакинства срещата по проекта на национална програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища 2024“

На 23 февруари 2024 г. ръководители на академични библиотеки обсъдиха в онлайн формат проекта на национална програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища 2024“. Общо 13 директори имаха възможността да изкажат своите становища и да споделят опит, натрупан при управлението на поверените им библиотеки. Русенският университет инициира и виртуално домакинства срещата.

В началото на дискусиите доц. Анета Дончева, председател на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), изрази одобрение към Националната програма и информира присъстващите, че вече е подготвено писмо за подкрепа от името на Асоциацията, което предстои да бъде предадено на Министерстовото на образованието.

В подкрепа на програмата се изказаха и останалите участници – представители на управлението на академичните библиотеки на: Аграрен университет – Пловдив; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Селскостопанска академия – София; Медицински университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии; Централна библиотека на БАН; Университет за национално и световно стопанство; Медицински университет – Плевен; Медицински университет – Пловдив; Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”; Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Като значими библиотеки в развитието на академичните науки, Централната библиотека на БАН и Централната селскостопанска библиотека към Селскостопанската академия – София, получиха подрепа от присъстващите директори относно включването им в дейностите на Националната програма.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с възникнали трудности при работата с някои софтуерни продукти, използвани в академичните библиотеки, като се оформи дискусия за възможни решения на този казус. Бяха предложени различни варианти за колективни мерки при избор и въвеждане на нови софтуерни продукти.

Събитието приключи с уговорка за бъдеща среща, която да бъде проведена на живо на 26 март 2024 г., веднага след приключване на Общото годишно отчетно-изборно събрание на ББИА. Очакваме представителите на академичните библиотеки на следващата среща!

Сподели: