Русенският университет обнови лекционните зали с интерактивни дисплеи

Днес, 30.01.2024 (вторник) официално бяха открити интерактивните дисплеи, които замениха дъските във всички лекционни зали на Централния корпус на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Те са 86-инчови и са един качествено нов инструмент за преподаване.

Символично лентата пред една от залите с интерактивни монитори прерязаха ректорът на университета проф. д-р инж. Пламен Кангалов и председателят на Общото събрание акад. Христо Белоев. В церемонията участваха заместник-ректорите по учебната работа проф. д–р Генчо Попов и доц. д-р Галина Иванова , която е зам.-ректор по международното сътрудничество.

Тези дисплеи са 3 в 1, като заместват дъската, проектора и лаптопа. Те позволяват, презентациите за лекциите и упражненията да бъдат направени интерактивни, мултимедийни и интернет-свързани, каквито очакват дигиталните студенти.

Интерактивните дисплеи бяха закупени със средства по националната програма Дигитална квалификация. Тази програма се координира от Министерството на образованието и науката, като в нея са заложени основните идеи на Концепцията за дигитална трансформация на образованието, приета от Академичния съвет на Русенския университет още през 2018 г.

Русенският университет е пионер в дигиталната трансформация на образованието и интерактивните дисплеи са практически стъпки за дигитализиране на образователния процес. Това е един голям компютър, който успешно може да прилагаме в учебния процес. Към момента има 20 интерактивни монитори. Амбицията ни е да продължим оборудването и в зависимост от финансовите възможности на университета всички лекционни зали във всички корпуси да бъдат с интерактивни дисплеи, каза проф. д-р инж. Кангалов.

Посоката, в която сме тръгнали, е да дигитализираме образованието и да го направим по-интересно за студентите, за да получават те много повече информация, отбеляза акад. Белоев.

Центърът по иновативни образователни технологии на университета проведе 22 семинара за обучение на преподавателите как да използват ефективно дисплеите в лекции и упражнения. В тях се включиха повече от половината преподаватели. Такива семинари ще се провеждат до изчерпване на желаещите, посочи професор Ангел Смрикаров.

Друга важна задача на Русенския университет по тази национална програма е обучението на 600 преподаватели от всички държавни университети в страната да използват иновативни образователни технологии. За целта ще бъдат проведени 12 двуседмични курса, като първите два са вече факт. С участието си при написването на националната програма Дигитална квалификация и най-вече – в нейното изпълнение Русенският университет затвърждава своята водеща позиция в дигиталната трансформация на образованието.

Сподели: