мед пчели

Русенският университет организира интересен курс за биологично и прецизно пчеларство

Центърът за продължаващо обучение към Русенския университет организира курс по „Методи за биологично и прецизно пчеларство“, за специалисти и начинаещи пчелари, студенти и хора имащи желание и мотивация за обучение по проблемите на биологичното пчеларско производство. Обучението е с продължителност 30 уч. часа, като занятията ще се проведат присъствено в два дни – събота и неделя на 19 и 20 ЮНИ 2021 г.

Oбучаемите ще получат знания и умения за биологично отглеждане на пчелите, които ще им помогнат при прехода от конвенционално към биологично пчеларство или при създаването на нови биологични пчелини. В предлагания курс ще се разглеждат въпросите свързани със нормативната и законова база на биологичното пчеларство и ще се получат фундаментални знания за най-често използваните системи разборни кошери, също така и какви са основните грижи за пчелното семейство и какъв е пчеларския инвентар.  В курса ще се отделя специално внимание за начина на добиване и съхранение на пчелните продукти. Засягат се въпросите за размножаване на пчелните семейства и за подновяване на пчелните майки. Отделя се внимание и на най-често срещаните заболявания и методите на лечение чрез използване на средства разрешени в биологичното пчеларство.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас или да посетите страницата ни в интернет:

7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“

ул. Студентска №8, кабинет 213.1, Ректорат

тел. 082/888 567; 0887 86 72 17

e-mail: cpo@uni-ruse.bg

Сподели: