Русенският университет организира обучение за учители на тема: "Иновативни методи за обучение и работа в информационен облак"

Русенският университет организира обучение за учители на тема: „Иновативни методи за обучение и работа в информационен облак“

Русенският университет организира обучение за учители на тема: „Иновативни методи за обучение и работа в информационен облак“.
Обучението ще се проведе онлайн на 7 ноември 2020 г.
Лектор: доц. Галина Иванова
За повече информация – Център за дистанционно обучение
тел:082 888567

Русенският университет организира обучение за учители на тема: "Иновативни методи за обучение и работа в информационен облак"
Сподели: