Русенският университет отново подкрепя майките със смели сърца

Русенският университет отново подкрепя майките със смели сърца

В периода от 21.02. до 23.02.23г. от 10:00 до 14:00 часа във фоайето на Русенския университет ще се проведе благотворителен базар с мартеници по инициатива на клуб „Майки със смели сърца“ към сдружение „Смело сърце“, гр. Русе. Със средствата от базара майките искат да реализират „Синьо лято 2“, с цел социализация, интеграция и укрепване на приятелствата между децата и родителите.

Връзката на Русенския университет „Ангел Кънчев“ с клуба през годините се затвърди и към днешна дата четири от майките на деца в неравностойно положение се обучават в спец. „Ерготерапия“.

Сподели: