Русенският университет подписа договор за сътрудничество с Измирския икономически университет

Русенският университет подписа договор за сътрудничество с Измирския икономически университет

Днес, 3 септември 2021 г., проведохме среща с академичното ръководство на Измирския икономически университет Турция- Prof. Dr. Murat AŞKAR, Ректор на университета и двамата заместник ректори – Prof. Dr. Çiğdem KENTMEN ÇİN и Prof. Dr. Levent ,EREN, споделя ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. дтн Христо Белоев.

На проведената среща подписахме Договор за сътрудничество между двата университета. Сътрудничеството ни датира повече от 15 години – участие в съвместни проекти, обмен на студенти и преподаватели по програмата Еразъм+, казва проф. Белоев.

Ректорите на университетите представихме двата университета и развитието им пред последнит години, отчетохме съвместните дейности и планирахме задачи и работа по съвместни проекти за следващите години.

Проведохме работни среща с декана на инженерния факултет, директора на международния офис, ръководителя на програма Еразъм+ и разгледахме материалната база на университета, която е модерна и впечатляваща.

Икономическият университет в гр. Измир е създаден през 2001 г. Днес той е един от най – предпочитаните университети в Турция и с най-висок рейтинг сред университетите в страната. В Измирския икономически университет се обучават около 10 000 студенти в осем факултета: Факултет по изкуства и науки; Факултет по изящни изкуства и дизайн; Юридически факултет; Факултет по комуникации; Факултет по бизнес; Инженерен факултет; Факултет по здравни науки; Медицински факултет. Студентите се обучават изцяло на английски език в 28 програми за асоциирани степени, 35 бакалавърски програми, 30 магистърски програми и 6 докторски програми. В Измирския икономически университет има 464 преподаватели-професори и доценти, 59 от които са чуждестранни граждани.

Сподели: