Русенският университет получи Знак за качество за работата си по програма Еразъм+

Русенският университет получи Знак за качество за работата си по програма Еразъм+

На 6 декември , на тържествена церемония в Централен военен клуб-София, Русенският университет беше удостоен със Знак за качество за работата си по програма Еразъм+. Събитието се състоя по време на традиционната Валоризационна конференция по програма Еразъм+, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ – София, който е Националната Еразъм агенция в България.

Участие в Конференцията взеха: г-н Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи и г-н Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката,представители на Министерство на младежта и спорта. В приветствията си двамата заместник-министри подчертаха изключителната значимост на Програма Еразъм+ –най-голямата, най-популярната и най-ефективната програма на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Изпълнителният директор на ЦРЧР – г-н Петьо Кънев – поздрави представителите на наградените институции и направи обзор на проектите и дейностите, осъществени в България, с подкрепата на „Еразъм+“ и съпътстващите дейности. Над 39 милиона евро щеотпусне Европейската комисия по програмата „Еразъм+“ за проекти, както и задруги съпътстващи дейности през 2019 г. Бюджетът е увеличен със 7 процента спрямо настоящата година.

От финансирани 271 проекта по Програмата  през 2017 селекционна година, 40 са отличени със знак за високо качество, като сред тях университетите са само 4 – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Медицински университет-Варна, Висшето училище по мениджмънт-Варна и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

 От името на ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн  Христо Белоев наградата получи заместник-ректорът по интернационализация и комуникационна политика  проф. д-р Юлиана Попова.

Сподели:

Още новини от деня