Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Русенският университет получи максимална оценка и гарантира своето участие в програма „Еразъм +“ и през новия програмен период

Кандидатурата на Русенския университет за продължаване на неговото участие в новата седемгодишна програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+, получи максимален брой точки (100/100).  Заедно с високата оценка, Европейската комисия, в лицето на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) връчи на русенската Алма Матер сертификат за качество „Еразъм Харта 2021-2027“ (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027).  

Хартата е входният билет на Русенския университет за продължаване на неговите европейска и международна дейности в рамките на най-успешната програма на ЕС – Еразъм+. Намеренията на Европейската комисия са през следващите седем години програмата да бъде по-приобщаваща, по-иновативна, дигитална и зелена.

Русенският университет получи максимална оценка и гарантира своето участие в програма "Еразъм +" и през новия програмен период
Сподели: