Русенският университет получи награда за „Прилагане на най-съвременни ГИС технологии за изграждане на ГИС капацитет в България“

Русенският университет получи награда за „Прилагане на най-съвременни ГИС технологии за изграждане на ГИС капацитет в България“

На 13 ноември 2019 г. беше отбелязан Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) в България. Събитието се организира за 21-ви пореден път и е най-престижното в тази сфера у нас с близо 40 водещи браншови, академични, неправителствени организации и медии, включително НСОРБ, Американска търговска камара, Български съвет за устойчиво развитие, ФРМС, Зелени Балкани, National Geographic България, БАН, Градът Медиа Груп, БТВ Медиа Груп и много други.

По традиция, в рамките на Световен ГИС Ден 2019 се проведоха редица събития, в това число Официално откриване, конференция с представяне на успешно реализирани ГИС проекти и Тържествена церемония по награждаване за специални постижения, на която се отбелязаха успехите и бяха наградени онези организации в България, които през изминалата година са работили усилено за прилагане на ГИС технологиите у нас, вложили са ресурси с визия за ГИС и са реализирали постижения.

Русенският университет беше отличен в категория „Образование“ за „Прилагане на най-съвременни ГИС технологии за изграждане на ГИС капацитет в България“. Наградата бе връчена от заместник-министърa на образованието и науката г-н Петър Николов. Упълномощен да я получи от името на висшето училище бе проф. д-р Пламен Даскалов – заместник-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение.

В поканата за получаване на наградата, изпратена от Председателя на организационния комитет на Световен ГИС Ден в България бе подчертано:

„Следвайки най-съвременните световни добри практики тази година Русенският университет внедри специализирана 5-годишна лицензионна програма на водеща в света ГИС платформа за нуждите на Транспортния факултет.

Русенският университет е водеща образователна организация у нас, която стъпвайки върху най-съвременни технологии и внедрявайки иновации в практиката, допринася за изграждането на висококвалифицирани специалисти и устойчивото развитие на региона и страната.“

Сподели:

Още новини от деня