Русенският университет посрещна посланика на Румъния у нас

Русенският университет посрещна посланика на Румъния у нас

Днес, 22.10.2021г., Н. Пр. госпожа Бръндуша Йоана Предеску – Извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България, посети Русенския университет „Ангел Кънчев“. Тя бе придружена от г-жа Аурелиа Домницеану – Министър съветник, г-н Синан Хебибов – заместник областен управител на Област Русе и г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Еврорегион „Данубиус“.

Срещата в Русенския университет беше от поредиците срещи с институции в нашия град.

Гостите бяха посрещнати от Ректора на Русенския университет – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, проф. д-р Пламен Кангалов – заместник-ректор по учебната работа, проф. д-р Пламен Даскалов – заместник-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение, доц. д-р Таня Грозева – главен секретар на Русенския университет.

Ректорът на Русенския университет  чл.- кор. Христо Белоев, представи модерната база, съвременните ресурси за обучение и изследвания,  дълголетните образователни традиции и авторитетната лидерска позиция на университета. Представена беше работата по проекти, международната дейност, румънските контакти и дългогодишното сътрудничество с над 20 университета и институции в Румъния. Ректорът на Русенския университет заяви желанието си да развиваме и надграждаме връзките си с Румъния. Той е доктор „Хонорис кауза“ на три румънски университета – Питещи, Констанца и Бакъу.

Н. Пр. госпожа Бръндуша Йоана Предеску сподели, че поощрява и подкрепя стремежа на Русенския университет към интернационализация и покани Ректора – проф. Белоев на среща в Румънското посолство, където да обсъдят нови идеи и възможности за разширяване на сътрудничеството между българските и румънските образователни институции.

Сподели: