Русенският университет посрещна своите Еразъм студенти

Русенският университет посрещна своите Еразъм студенти

Проведе се първа официална среща на Еразъм студентите в Русенския университет с ректорското ръководство и техните преподаватели.

Ректорът – акад. Христо Белоев поздрави всички студенти. Увери ги, че са добре дошли в Русенския университет и че могат да разчитат на отзивчивост и подкрепа от академичното ръководство. Заместник – ректорът по интернационализация и комуникационна политика – доц. Десислава Атанасова също поздрави студентите.

Тази година в университета постъпват 61 входящи студенти от 8 държави (Франция, Румъния, Италия, Испания, Германия, Португалия, Полша, Турция) от 21 университета. Най-голямата група от 1 университет е френската от ЕСЕ Париж-16 студенти, а най-голямата група от една страна е испанската- 23 студенти от 11 университета. 13 от тях ще са тук цяла академична година, а останалите – през зимния семестър. Ще се обучават в ФЕЕА, АИФ, ТФ, ФБМ и ФПНО.

Сподели: