Русенският университет признава изпит за езиково ниво на Oxford University

Русенският университет признава изпит за езиково ниво на Oxford University

С решение на Академичния съвет, Русенският Университет стана институция, признаваща изпита за определяне на нивото на владеене на английски език Oxford Test of English (ОТЕ) на Oxford University за нуждите на обучението на български и чуждестранни студенти. Изпитът ОТЕ е подходящ за студенти, кандидат-студенти и работещи и определя нивото на владеене на английски език във валидни граници от А2 до Б2 по Общата европейска езикова рамка. Той ще се признава при входяща и изходяща мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм, като кандидатстудентски изпит за кандидатстване в Русенския университет и при обучение в бакалавърски и/или магистърски програми, предлагани от Русенския университет на английски език.

Русенският Университет признава и други стандартизирани тестове като тези на Cambridge English и IELTS. В тази връзка, катедра Чужди езици и Центърът за продължаващо обучение организират курсове за подготовка за изпитите по бизнес английски език на Cambridge English: B1 Business Preliminary и B2 Business Vantage.

За информация: тел.: 082 888 230 и 082-888-406; имейл: edgeorgieva@uni-ruse.bg

Сподели: