Нощта на учените в Русенския университет 2018 2

Русенският университет се включва в Европейската нощ на учените

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. В Русенския университет Нощта на учените се реализира в рамките на проекта Учените в триъгълника на знанието (K-TRIO 3), който си поставя като основна цел да засили интереса и да привлече млади таланти към науката в университетите и индустрията. В рамките на стратегия Европа 2020, проектът цели да допринесе за увеличаване на броя на учените и иноваторите в Европа и да подкрепи интереса на младите хора към изследвания и иновации, както и да насърчи креативния им дух.

За постигането на основната цел са дефинирани следните задачи:

  • Увеличаване на информираността относно приноса на науката за прогреса на обществата;
  • Повишаване на общественото признание на учените;
  • Повишаване на интереса, креативността и уменията на младите хора.

Проектът предоставя различни възможности на българските граждани да общуват с учени и изследователи, като ги включва в дебати относно приноса на учените за развитието на икономиките и обществата в Европа, както и в генерирането на идеи и иновативни дейности. Събитията по проекта К-ТРИО 3 се реализират в 5 български града – Варна, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, където чрез различни инициативи гражданите стават съпричастни към иновативни научни постижения и творчески таланти на учените. Русенският университет „Ангел Кънчев“ е член на консорциума, изпълняващ проекта „Нощ на учените“, още от неговото първо издание през 2006 г., като инициира различни конкурси, изложби, кръгли маси, ателиета на млади таланти и други.

Сподели: