За поредна година Русе ще е домакин на инициативи в рамките на Европейската нощ на учените

Русенският университет се включва в Европейската нощ на учените

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. В Русенския университет Нощта на учените се реализира в рамките на проекта Учените в триъгълника на знанието (K-TRIO 3), който си поставя като основна цел да засили интереса и да привлече млади таланти към науката в университетите и индустрията. В рамките на стратегия Европа 2020, проектът цели да допринесе за увеличаване на броя на учените и иноваторите в Европа и да подкрепи интереса на младите хора към изследвания и иновации, както и да насърчи креативния им дух.

За постигането на основната цел са дефинирани следните задачи:
– Увеличаване на информираността относно приноса на науката за прогреса на обществата;
– Повишаване на общественото признание на учените;
– Повишаване на интереса, креативността и уменията на младите хора.

Проектът предоставя различни възможности на българските граждани да общуват с учени и изследователи, като ги включва в дебати относно приноса на учените за развитието на икономиките и обществата в Европа, както и в генерирането на идеи и иновативни дейности. Дейностите по проекта К-ТРИО 3 се реализират в 5 български града – София, Русе, Пловдив, Стара Загора, Варна, където чрез различни инициативи гражданите стават съпричастни към иновативни научни постижения и творчески таланти на учените.

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е член на консорциума, изпълняващ проекта „Нощ на учените“, още от неговото първо издание през 2006 г., като инициира различни конкурси, изложби, кръгли маси, ателиета на млади таланти и други.

10.00 -Откриване на Европейската нощ на учените

-Обявяване на резултатите от конкурса за детска рисунка „Културните символи на моя роден град“

-Откриване на изложба „Дигитализация на културно наследство в българо-румънския трансграничен регион“

Централно фоайе на Ректората
10.30 – 12.00 Дискусионен клуб: „Постижения и добри практики за дигитализация на културно наследство в България“ Зала 2.203
12.00 – 14.00 Отворени врати на лабораториите на Русенския университет за ученици от средните училища Лаборатории за иновации в транспорта, изпитване на материали, 3D принтиране и др.
13.00 – 17.00 Pro Bono професионалисти и учени в училищата Зала Канев на Канев център
16.00 – 17.00 Учени на сцената Зала 2.101
17.00 Културна програма от самодейни състави на Русенския университет Канев център
Сподели: