Русенският университет стана член на Асоциацията на европейските изследователски библиотеки LIBER

Русенският университет стана член на Асоциацията на европейските изследователски библиотеки LIBER

Русенският университет стана член на Асоциацията на европейските изследователски библиотеки LIBER

Русенският университет стана член на Асоциацията на европейските изследователски библиотеки LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries). Организацията, чието управление е базирано в Хага, Нидерландия,  е гласът на изследователските библиотеки в Европейската общност.

Асоциацията на европейските изследователски библиотеки организира и провежда конференции, семинари и уебинари, чрез които се поддържат осведомени библиотекарите и служителите относно изследователските политики на Европейския съюз и новостите в библиотечното обслужване. Работните групи, функциониращи в организацията, спомагат за развиването на ключови компетентности, за обменянето на опит и за разширяването на професионалните контакти. В допълнение, асоциацията включва изследователските библиотеки като партньори в международни проекти и създава проектни консорциуми.

Членове на асоциацията са над 450 институции. От България, освен Университетска библиотека при Русенския университет, в организацията членуват  още четири институции: Централна университетска библиотека, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Библиотека на Нов български университет; Библиотека на Медицински университет – Варна и Библиотечно-информационен център, Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

Сподели: