Русенският университет стартира кандидат-студентската кампания на 1 декември

Предварителният прием на кандидат-студенти в Русенския университет за академичната 2024/2025 година започва на 1 декември. Приемът е в 49 специалности от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование в редовна, задочна и дистанционна форма.

Обявените места са общо 2865, от които над 1200 места са определени за предварителен прием. Предварителното класиране и записване ще бъде със срок от 1 декември 2023 година до 4 юли 2024 година. Кандидатите могат да подават документи за участие на място в сектор „Прием на нови студенти“ – корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg).

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 60 лв. за един изпит и по 60 лв. за всеки следващ.

Кандидатстудентските изпити за прием се провеждат в две сесии – предварителна и редовна по съгласно приложения график.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ                        

СЕСИЯДатаначалоИзпитПровежда се в
предварителна сесия27 януари, събота  9:00– български език; – биология; – история на България ; – математика; – общотехническа подготовка; – химия; – икономическа география на България; – информатика и информационни технологии.Русе, Силистра, Разград, Видин,
10 февруари, събота
24 февруари, събота
9 март, събота
23 март, събота
6 април, събота
20 април, събота
11 май, събота
редовна сесия6 юли, събота9:00– рисуване.Русе
– български език.      Русе, Силистра, Разград, Видин
  6 юли, събота13:00– биология; – история на България; – математика; – общотехническа подготовка; – химия; – икономическа география на България; – информатика и информационни технологии.
  7 юли, неделя  9:00– моделиране.  Русе
– оценка на двигателна култура
– английски език;
– английски език;Силистра

Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 27 януари, 10 и 24 февруари, 9 и 23 март, 6 и 20 април и 11 май с начало от 9 часа, а редовната е в два дни – на 6 и 7 юли (събота и неделя) 2024 г. от 9 и 13 часа.

Първата възможност за полагане на конкурсен изпит за прием от 9 часа на 27 януари (събота) ще се проведе онлайн в условията на приетата процедура за онлайн кандидатстудентски изпити. Всички заявили желание за явяване на тази дата ще бъдат информирани ден преди изпита (на 25 януари) за адреса на виртуалната изпитна зала.

Пълната информация за кандидатстудентската кампания е публикувана на сайта на университета www.uni-ruse.bg, като заинтересованите могат да се обадят и на телефоните в Сектор „Прием на нови студенти“ – 082 888 247, 082 841 624, 0887 592 349.

Сподели: