Русенският университет с трима носители на награда "Русе"

Русенският университет с трима носители на награда „Русе“

Тази вечер се проведе официалната церемония по връчване на Награди “Русе” в Доходното здание. С награда „Русе“ всяка година се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката, за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на Русе през изминалата година.

За академичната общност на Русенския университет е изключителна гордост, че трима негови представители са носители на награда “РУСЕ”, в област “Образование и наука”. Това са проф. дн Диана Антонова – зам.-ректор по научноизследователската дейност – „За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука“; Научен екип от Русенския университет „Ангел Кънчев“ за „Разработване и приложение на иновативни нисковъглеродни транспортни технологии в сферата на образованието, науката и спорта“ и доц. д-р инж. Цветелина Георгиева – „Висше образование и наука”.

С цялостната си и дългогодишна научно-преподавателска, управленска и експертна дейност, проф. дн Диана Антонова съдейства активно за утвърждаване каузата на Русенския университет като значима научна и образователна институция в регионален, национален и международен мащаб. Тя проявява инициативност, креативност, административен капацитет и организационни умения. Отличава се с активна обществена позиция, която допринася за издигане авторитета на града и региона.

Научният екип в състав: доц. Иван Белоев – ръководител на екипа, доц. Георги Христов, доц. Пламен Захариев, доц. Димитър Грозев, доц. Йордан Дойчинов и доц. Мария Николова има изключителни постижения и резултати, които са постигнати в процеса на разработване и реализиране на функциониращи прототипи на градски транспортни средства, които се задвижват с алтернативни енергийни източници и се характеризират с минимален въглероден отпечатък върху околната среда и висока степен на енергийна и икономическа ефективност.

С цялостната си академична и обществена дейност доц. д-р Цветелина Георгиева съдейства за утвърждаване каузата на Русенския университет като значима образователна институция в регионален, национален и международен мащаб. Тя проявява инициативност, креативност, административен капацитет и организационни умения. Отличава се с активна обществена позиция, която допринася за издигане авторитета на града и региона.

Академичната общност на Русенския университет им пожелава крепко здраве, творческа енергия, ентусиазъм и още много успехи!

Сподели: