Русенският университет участва в годишната среща на Вишеградската асоциация на университетите

Русенският университет участва в годишната среща на Вишеградската асоциация на университетите

Русенският университет участва в годишната среща на Вишеградската асоциация на университетите (Visegrad University Association – VUA). Той е единственият български университет член на Асоциацията и е сред нейните учредители. Срещата се проведе на 09.09.2021г. във виртуален формат с домакин Словашкият аграрен университет – Нитра и е посветена на 10 годишнината на Асоциацията.

Президентът на Асоциацията – проф. дхк инж. Петер Бйелик, представи развитието ѝ за нейните 10 години, организираните летни училища за млади учени и докторанти, проведените срещи и конференции, докторантски симпозиуми и други партньорски инициативи. Русенският университет бе представен от зам.-ректора по Интернационализация и комуникационна политика – доц. д-р Десислава Атанасова. Освен бюджета и програмата за работа през следващата академична година, на 10-тата си среща представителите на университетите – учредители приеха и нови 3 университета в асоциацията.

Асоциацията наброява 60 университета от 23 страни. Усилията на университетите-партньори са насочени към формиране на качествена образователна и научна среда и към засилване на сътрудничеството чрез обмен на идеи и информация за учебните планове и програми, обмен на студенти, преподаватели и изследователи; създаване на обща образователна платформа за бакалавърски и магистърски степени и издаване на двойни дипломи. Ежегодно се издава научно списание Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development.

Вишеградската асоциация на университетите е учредена през ноември 2011 година отново в Словашкият аграрен университет – Нитра от 24 университета от страните на Вишеградската четворка – Словакия, Чехия, Унгария и Полша, а също така от България, Австрия, Германия, Италия, Сърбия, Хърватска, Словения, Румъния, Русия, Украйна и Киргизстан. Асоциацията се създава по проект, финансиран от Вишеградския международен фонд, като целта му е да обедини научния и потенциал на водещи европейски образователни институции от Централна и Източна Европа, Русия, Западните Балкани и др.

Сподели: