Русенският университет участва в работната среща „Иновации и технологичен трансфер“ по приоритетна ос № 8 „Конкурентоспособност“ на Европейската стратегия за Дунавските региони

На 30 октомври в Букурещ се провежда официална работна среща на институционални представители от страни в Дунавския регион, обединени от общи инициативи за подобряване на иновационния потенциал и технологичния трансфер по поречието на река Дунав. Представят се опитът и характеристиките на вече изградените Дунавски трансферни центрове (Danube Transfer Centers) в Клуж-Напока (Румъния), Нитра и Братислава (Словакия), Нови Сад (Сърбия), както и възможностите за работа по транснационални проекти в та…

Source: *119597.html

    

Сподели: