Русенският университет ще бъде домакин на международен лагер за изкуствен интелект

Русенският университет ще бъде домакин на международен лагер за изкуствен интелект

На 4 юни от 10:15 часа ще се състои официалното откриване на международния лагер за изкуствен интелект „AI Camp 2024“ в зала 1 на Канев център. Това е вторият международен лагер, организиран в рамките на проекта MAI4CAREU. През 2023 г. се проведе „AI Camp 2023“ в кампуса на University of Cyprus.

В „AI Camp 2024“ участват 22-ма студенти и ментори от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Alma Mater Studiorum Universita di Bologna (UNIBO) – Италия, University of Cyprus. ➡️Основната цел на международния лагер за изкуствен интелект е да предложи на студентите опит, събран от мрежата на проекта. Добавената стойност, която се цели с организирането на международния лагер в областта на изкуствения интелект, е многопластова, тъй като обхваща транснационално сътрудничество и е свързана с паралелно придобиване на знания и умения чрез изследването на съвременни теми в изкуствения интелект, както и възможността за запознаване с кариерните перспективи в индустрията и изследователските организации.

В лагера ще участват пет екипа, сформирани от студенти от различните университети, които работят през месеците преди събитието върху проекти в областта на изкуствения интелект. Всеки екип работи с ментор от участващите университети и представя научен доклад по избраната тема.

На 5 и 6 юни от 9:30 часа, в зала „Образователно пространство на бъдещето“ в Русенски университет, петте международни екипа ще представят своите проекти. След всяка презентация са предвидени дискусионни сесии, където други студенти и участници могат да задават въпроси.

Програмата на международния лагер включва посещение на студентите на Иновативното младежко ЕКСПО 8, в Центъра за компетентност на Русенски университет и във фирма „ФААК България“ ЕАД.

Сподели: