русенски университет ректор пресконференция

Русенският университет ще си сътрудничи с Политехническия университет в Шанхай

В периода от 29.10. до 02.11.2108 г. група преподаватели от Русенския университет, водена от ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев, посети Шанхайския политехнически университет. В различни научно-изследователски лаборатории те са се запознали с използваните от китайските им колеги образователни иновации, в т.ч. интерактивни презентационни системи, добавена и виртуална реалност и др. Подробности за срещите и постигнатите договорености бяха съобщени на пресконференция днес.

Ректорите на Шанхайския политехнически университет – проф. Тао Ю и на Русенския университет – чл.-кор. проф. Христо Белоев са подписали договор за обучение с цел получаване на двойна диплома на студенти от двете държави. Учебните програми на специалностите „Компютърни системи и технологии“ в Русенския университет и на „Компютърно инженерство“ в Шанхайския политехнически университет са идентични и в момента тече подбор на студенти, каза ректорът на Русенския университет. В началото това ще бъдат десет първокурсници от специалност КСТ в Русенския университет и още толкова студенти от Шанхай. В продължение на три години младежите ще учат в своя университет, а през четвъртата година на обучението си българските студенти ще отидат в Китай, докато десетте младежи от Шанхайския политехнически университет ще дойдат в Русе. След успешно положени държавни изпити първата група студенти ще получи дипломи от двете висши училища.

русенски университет ректор пресконференция шанхай

На семинар, в който са участвали близо 100 преподаватели и студенти от Шанхайския политехнически университет, русенци са разказали за 15-годишния опит на Центъра за иновационни образователни технологии на Русенския университет и са запознали участниците с проекта на Националната програма за дигитална трансформация на образованието в България.

Това бележи нова ера в развитието на дигиталното направление в Русенския университет. Шанхай  е 25 милионен град, един от четирите града – провинции в Китай. В него има  с 25 университета.

По време на пребиваването си българската делегация е била запозната с работата, дейностите и научните изследвания, по които се работи в един от университетите в китайската провинция. В края на посещението е подписан договор за съвместни действия между Русенския и Шанхайския университети. За да се стигне до това споразумение е извършена доста почти двегодишна работа от представителите на Русенския университет. Контактите между двата университета започват още преди четири години, по програма Еразъм. Тогава е бил извършен обмен между колеги от специалност „Компютърни технологии“ и участие в целева седмица, която Шанхайския университет ежегодно организира. Освен обмен по програмата Еразъм, на студенти и преподаватели, новото, което се е случило този път, е подписването на договор между двата университета за обучение по съвместна бакалавърска програма. Затова учебните планове на специалността „Компютърни системи и технологии“ са напълно уеднаквени в двата университета. От 2018 година, на практика, започва съвместното обучение. Това ще става по следния начин: три години в Шанхайския политехнически университет ще се обучават минимум 10 студента, а в Русенския университет ще се обучават 3 години избрани за тази програма български студенти. На четвъртата година става обмена на същите студенти, обучавали се до сега съответно в двата университета. В Русенския университет ще бъдат приети студентите от Шанхайския политехнически университет, за да се обучават още една година тук, като накрая те ще трябва да положат и държавен изпит тук. Затова ще получат българска диплома.

Студентите китайци и българи, завършили по тази програма ще получат едновременно две дипломи: българска и китайска.

Това е една нова и необичайна форма за сътрудничество между два университета, която може да се разшири и в други области в обучението, допълни проф. Белоев.

Поетата задача не е никак лека, но ректорското ръководство на Русенския университет тръгва уверено да я осъществява. В подготовката на тези дейности са участвали проф. Смрикаров и засл. доц. Стоянка Смрикарова. Последната ще поеме ангажимента по подготовката – обучение и координация – на студентите по програмата.

Ректорското ръководство задълбочава дейностите си още като провежда т.н. летни училища, школи и семинари. Предстои тази идея да бъде реализирана и с китайските партньори, поясниха от ръководството.

На русенската делегация им е направило впечатление, че Шанхайския технологичен университет е технологично много напреднал. Там са развивани много силни и съвременни направления. И в Русенския университет учените работят по т.н. добавена реалност, но видяното там далеч надхвърля очакванията.

Примерно, те са направили в техническите специалности, обучения на металорежещи машини/ ЦПУ, фрези и пр./. В Шанхайския университет се провеждат предварителни обучения по детайлите на машината, като  студентите използват виртуална реалност. Предварително всеки детайл от струга може да се вземе от мястото му, да се разгледа на собствената длан, посредством специални очила. След такова обучените, провеждащо се с преподавателите им, студентите  са готови да работят на съответната машина.

Виртуална реалност и добавена реалност там се използват в много направления. Примерно, при влизане в триизмерна стая.

Въз основа на видяното в Шанхай, разговорите на русенските учени с китайските им колеги, заемат посоката за желание в съвместна научна работа.

Русенската делегация представя пред китайските си колеги и доста широка аудитория  националната програма за дигитализиране на образованието. Проектите Иновативни училища и този на МОН и Гергана Паси за Северозападна България се очаква РУ да стане инициатор на една голяма национална среща по тези въпроси. Дигитализирането като идея и реализирането  и би трябвало да се превърне в цел на съвременните училища, заключи ректорът.

Китай притежава изключително дисциплиниран народ и организирано население, допълни проф. Белоев в щрих от посещението си. Шанхайският политехнически университет има 7-8 хиляди бакалаври, с тези с продължаващо обучение и с допълнително обучение, го доближават до средище на 17 хиляди студенти.

Русенският университет е направил една голяма крачка за утвърждаването си, чрез съвместната програма със Шанхайския университет. Далечната цел е отварянето на вратите му за китайски студенти.

Сподели:

Още новини от деня