Русенския университет с повишен институционален рейтинг от 9,44 за следващите шест години

Русенския университет с повишен институционален рейтинг от 9,44 за следващите шест години + ВИДЕО

Време за прочитане: 2 мин.

Днес се открива академичната година за студентите – задочници в Русенския университет.

Понастоящем 250 са незаетите места от кандидат студенти в Русенския университет за учебната 2018 – 2019 година. Те са в инженерни специалности. Друга част като Компютърни системи и технологии, Софтуер инженерство, Технология и управление на транспорта и Компютърни науки са отрано запълнени. Очакванията на академичното ръководство за приема са доста различни. Предстои още един окончателен тур от кампанията и той да донесе допълнителен прием на още кандидат студенти, уточни ректорът на РУ Чл. кор. проф. Христо Белоев.

Тази година Русенският университет е получил по висока институционална акредитация 9,44 от предходната. Тази изключително висока оценка, повишава имиджа на Русенския университет, но и носи много големи отговорности и задължения за Академичното му ръководство и преподавателите. Оценката от предходната акредитация на РУ е била 9,22. А цлта на всяко академично ръководство на наш университет е да прескочи границата от 9,00, което е равносилно на отлична оценка за него. Покачването на границата над нея е изключително трудно, а ръстът постигнат от Русенския университет става достоен за уважение. Получената оценка, включва като основен параметър- високото качество на учебния процес. В Русенския университет с този процес не се правят компромиси, а в него са включени както бизнеса и така и държавни структури, където се извършват практическите занимания на студентите още от втори курс. Академичното ръководство на РУ поддържа връзки с държавните структури в Русенска, Силистренска, Разградска и Видинска области. Този процес вече се разширява и в области, където има структури на крупни производители, в които русенските студенти провеждат своето практическо обучение.

От друга страна научната работа на екипа в работата по множество проекти, както и с три-те от центровете за върхови постижения и по компетентност. В научната работа са привлечени докторанти и студенти, които още от студентската скамейка пишат и публикуват свой статии и материали в научни издания.

Част от имиджа на РУ е постигнат, чрез активната негова международна дейност. Партньорствата са с над 500 международни институции, работи се по двустранни споразумения по Еразъм, както и по редица международни проекти. Всичко това, заедно с трансграничното сътрудничество на РУ със сродни институти, го извежда на една много висока позиция съобразно останалите български университети.

Развитието на филиала във град Видин е също от съществено имиджово значение за университета, допълни проф. Белоев. Към момента в този филиал са приети вече над 130 студенти. За трета година филиала има определено устойчиво развитие и е нова възможност за разширяване на трансграничното сътрудничество с Румъния и Сърбия.

За финал ректорът на РУ обобщи, че университета е една значима научна структура, силно позиционирана в Северна България, която се явява гарант за развитието на икономиката в Крайдунвския регион. Затова РУ ще продължи да бъде развиван като силна структура, която ще работи и развива трансграничния и Дунавския регион.

Академичното ръководство навлиза в новата учебна година, уточни проф. Белоев, с високо вдигната глава.
Капацитета, който притежава РУ е 19000 студенти, което означава да не се обучават в него само български граждани. Демографската криза е фактор, с който Академичното ръководство трябва да се съобрази. Посоката се състои в това да се откриват нови и търсени от пазара на труда специалности и да се преструктурират учебните звена. Един университет е силен в това да може да се преустрои и настрои спрямо променящата се външна среда, заключи ректорът.

Сподели:

Още новини от деня