съдебна палата русе съд прокуратура

Русенски адвокат бе осъден от клиент да върне хонорар

Районният съд осъди Д. да заплати на Л. чрез адв. П. Н. сумата от 2100 лв.- представляваща платена на отпаднало основание парична престация по развален договор за правна защита и съдействие от 22.12.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 10.04.2017г. до окончателното плащане, както и сумата от 731.49 лв.-разноски по делото. Съдът отхвърли иска за сумата от 2100.00 лв. до горницата от 2270.00 лв. Решението подлежи на обжалване пред РОС.

Л. твърди, че на 20.12.2014г. посетила кантората на адвокат Д. за консултация по повод завеждане на съдебно дело срещу лицето А. П., която живеела на семейни начала със сина й. Л. поставила на адвоката въпроса може ли да предяви иск за обезщетение за направените разходи от нея за купуването и ремонта на жилището на сина й и П.. След като Д. заявил, че може да се предяви такъв иск, на 22.12.2014 г. бил сключен договор за правна защита и съдействие между него и Л.Г., с предмет завеждане и защита на гражданско дело, за което на Д. била заплатена сумата от 2270.00 лв., представляваща адвокатско възнаграждение, след което Л. внесла по сметка на Окръжен съд – Русе сумата от 1670.00 лв.- държавна такса за образуване на гражданско дело. Твърди и че такова дело не било заведено в продължение на една година и до предявяване на настоящия иск. Заявява, че на 11.01.2016г. изпратила електронно писмо до ответника на имейла му, с което го уведомявала, че се отказва от услугите му поради тази причина и го кани да й възстанови платения хонорар, тъй като след една година чакане, такова дело не било заведено. След като не последвал отговор, на 03.02.2016 г. подала сигнал до АК – Русе с оплакване, че Д. не изпълнил задълженията си, но и не върнал получения хонорар. Адвокатският съвет при АК – Русе констатирал дисциплинарно нарушение по чл. 132, т. 10 ЗА, извършено на 22.12.2014г., но поради изтичане на давността за налагане на наказание е отказал да образува дисциплинарно производство. Предвид развалянето на договора, на 10.02.2017 г. Л. изпратила покана до адвоката за доброволно плащане в едномесечен срок, получена от него на 14.02.2017 г., но такова плащане не било направено.

Сподели: