Русенски млади последователи на Хелмут Брокс са на практикум в НП "Централен Балкан"

Русенски млади последователи на Хелмут Брокс са на практикум в НП „Централен Балкан“

По инициатива на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ и Морски скаутски клуб „Приста скаут“, група русенски ученици ще проведат от 23 до 26 август екопрактикум в НП „Централен Балкан“.

Събитието е част от инициативата „Следвай идея 908“ по проект „Една русенска идея се възражда след 111 години“. Както бе съобщено по-рано, проектът се осъществява в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, Сдружение „Вело – Русе“, Студентски съвет при РУ „Ангел Кънчев“ и Туристическо дружество „Приста“ и се изпълнява с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и МОЛ – Русе.

С нелеката и разнообразна предварителна подготовка на екопрактикума са се ангажирали клубният водач на скаутите, о. з. подп. Теодор Пеев и неговия заместник Слав Гиндянов. В помощ на младите доброволци на терен ще са по-опитните в планината Иван Христов, Георги Георгиев, деятели на дружество Академик, хижарите на хижа „Козя стена“ и хижа „Ехо“.

По примера от 1908 г., даден от Хелмут Брокс и неговите съученици от русенската мъжка гимназия „Княз Борис“ и по-късно от техните последователи от цялата страна, сега русенските ученици ще почистват пътеки от стърчащи храсти и буйни треви, ще обновяват лентова маркировка и маркировъчни стълбове, ще поста- в ят нови указателни стрелки по маршрутите: хижа „Хайдушка песен“ (и Курортен комплекс „Чифлик“) – м. Киселинча – Ветровити преслап – хижа „Козя стена“ – м. Маркова ливада – вр. Ушите – хижа „Ехо“ – вр. Ушите – м. Гребенец – хижа „Хайдушка песен“.

Едновременно със значителната по обем физическа работа, русенските скаути ще имат възможност да практикуват движение с едромащабна топографска карта 1:10000, да се запознаят на терен с десетки видове биологични типове дървета, храсти, тревисти растения, както и с мерките и средствата за справяне с проблема с битовите отпадъци, генерирани във високопланинските хижи в България.

Изт. Община Русе

Сподели:

Още новини от деня