Русенски общопрактикуващи лекари ще включат в листите си лица – бежанци

Изпратено е писмо до РЗОК относно вписване в листата на общо практикуващите лекари за непридружени деца чужденци и деца бежанци в риск, настанени в Кризисен център. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Експертите на Превантивно – информационния център проведоха среща на групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ и две срещи с доброволците на ПИЦ, с цел подготовка за отбелязването на 14 февруари.

Проведени са 4 консултации от здравните медиатори със здравно неосигурени лица за ползата от непрекъснати здравно осигурителни права. На 5 лица е оказано  съдействие за провеждане на медицински прегледи при специалисти.

Сподели: