съдебна палата русе

Русенски следовател подаде оставка и ще бъде освободен от длъжност от 13 юли

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Михаил Георгиев Рашевски от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, поради подадена оставка, считано от 13.07.2020 г.

Сподели:

Още новини от деня