Русенски университет "Ангел Кънчев" и Музей „Долен Дунав“ от Кълъраш организират двудневна международна кръгла маса на тема „Информационни и комуникационни технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство – примери, предизвикателства и възможности“

Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Музей „Долен Дунав“ от Кълъраш организират двудневна международна кръгла маса на тема „Информационни и комуникационни технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство – примери, предизвикателства и възможности“

Време за прочитане: 2 мин.

Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Музей „Долен Дунав“ от Кълъраш организират двудневна международна кръгла маса на тема „Информационни и комуникационни технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство – примери, предизвикателства и възможности“.

На 23-ти и 24-ти септември 2021 г. в сградата на секцията по археология на музея „Долен Дунав“ в гр. Кълъраш, Румъния, ще се проведе международна кръгла маса на тема „Информационни и комуникационни технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство – примери, предизвикателства и възможности“. Събитието се организира по Проект ROBG-499 LIVE, съвместно от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и домакините от музея „Долен Дунав“.

Провеждането на кръглата маса е инициатива, която цели да събере на едно място представители на музеи, академични и научни институции, общини и фирми. Общото между поканените институции са дигиталните технологии и възможностите, които те предоставят за съхранение, представяне и популяризиране на културното наследство. В рамките на кръглата маса ще бъдат представени съвременни технологии и проекти в областта на дигитализацията и визуализацията и ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещи сътрудничества.

В събитието от румънска страна ще участват представители на Букурещкия университет, Националния институт за културно наследство на Румъния, музеите на областите Бузау и Телеорман, Общинския музей на Букурещ, Музея „Карол I“ в Браила, Регионалния музей „Железни врата“ в Дробета-Турну Северин, Музея „Долен Дунав“ в Кълъраш, фирмите Multimedia Displays Development Management S.R.L. и STASISIN Services. Българското участие включва представители от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Регионалните исторически музей в Русе, Силистра и Плевен, фирмите Иностаррт ООД и Колобър България ЕООД и др.

Проект ROBG-499 “Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България” (LIVE) е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния-България. В проект LIVE участват Русенски университет „Ангел Кънчев“ (водещ партньор), Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Силистра, Музей „Долен Дунав“ в Кълъраш и Регионален исторически музей „Железни врата“ в Дробета-Турну Северин.

Сподели:

Още новини от деня