Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира второ издание на курса „Блоково програмиране на дронове“

Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира второ издание на курса „Блоково програмиране на дронове“

На 26-ти и 27-ми ноември 2019 г. от 14:30 до 16:00 часа в учебна стая №23 на Математическа гимназия „Баба Тонка“ ще проведе първото занятие от второто издание на курса „Блоково програмиране на дронове“. Участници в курса този път ще бъдат учениците от клуб „Дронове“ към математическата гимназия и тяхната преподавателка г-жа Силвия Йорданова.

В рамките на обучението, учениците ще научат какво представляват безпилотните летателни апарати, какви са техните структурни компоненти и какви са функционалните им възможности. Обект на презентациите на лекторите ще са и актуалните и бъдещите приложения на различните видове дронове. Всички участници в обучението ще разберат как да осъществят връзка между летателните апарати и своите мобилни устройства, както и как да програмират различни мисии за дроновете чрез графична среда и блокове с команди. Практическите упражне ния включват още задаване на маршрути за дроновете, обхождане на обекти, изчертаване на геометрични фигури и т.н. Целта на курса е учениците да се забавляват докато същевременно получават и познания от теорията и практиката на приложното програмиране, използването на цикли и условни оператори, дефинирането на променливи и работата с тях, като за това няма да са задължени да използват определен програмен език или продукт. Занятията от курса са общо четири на брой и в рамките на второто издание ще се проведат съответно на 26-27 ноември, 3-4 декем ври, 10-11 декември и 17-18 декември 2019.

Същевременно с това, на 30-ти ноември 2019 г. в зала 2Г.302 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе и последното 4-то занятие от първото издание на този курс. Участници в него са повече от 50 седмокласници от СУ „Васил Левски“ и техните учители Мария Спасова, Филип Тодоров и Тодор Йорданов. В началото на м. декември в СУ „Васил Левски“ ще се състои и церемония по връчване на грамотите за успешното преминаване на курса на всички ученици и на техните преподаватели.

Провеждането на курса „Блоково програмиране на дронове“се осъществява от преподаватели в катедра „Телекомуникации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Дейността е етап от проект „STEАM EDU4future – STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Сподели:

Още новини от деня