Русенски ученици участваха в работилница „Приложна електроника 2017“ в университета

Русенски ученици участваха в работилница „Приложна електроника 2017“ в университета

Преподавателите от катедра „Електроника“ при факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет, организираха втора Работилница „Приложна електроника“, която се проведе в два паралелни модула в междусрочната ваканция на учениците горните класове в Русе от 3 до 6 февруари 2018 г. Заниманията бяха в учебните лаборатории на катедра „Електроника“, а входът бе отворен за всички ученици от средните училища от града.

Целта на Работилницата е да мотивира младежите и да задълбочи обучението им в областта на приложната електроника, като това от своя страна да способства за тяхната професионална ориентация и бъдеща реализация в техническите науки.

В тазгодишния модул се включиха ученици от ПМГ „Баба Тонка“, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” и ПГИУ „Елиас Канети“. Лектори от катедра „Електроника“ – доц. д-р Валентин Мутков, доц. д-р Анелия Манукова, д-р Сехер Кадирова и д-р Явор Нейков, надградиха тематично знанията и уменията на участниците, и така отвориха вратата на познанието за приложната електроника и в свободен формат обучаваха младежите на тънкостите в техниката.

Обхванатите теми са свързани с Практическа работа с приложни електронни системи; Програмно осигуряване за проектиране и симулация на електронни схеми; Изработване и тестване на реално електронно устройство; Управление на процеси чрез промишлени контролери; Сензори и медицинска електроника. Участниците в работилницата имаха възможност да работят както в екипи, така и самостоятелно да изпълнят индивидуални задания.

След завършване на цикъла от теми в програмата на Работилницата, участниците получиха сертификати, които могат да послужат при кандидатстване във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет.

Сподели:

Още новини от деня