Русенският университет участва в кръгла маса, организирана от еврокомисаря Мария Габриел и проф. Николай Денков

Русенският университет участва в кръгла маса, организирана от еврокомисаря Мария Габриел и проф. Николай Денков

Ректорът на Русенски университет – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, представи Визията за модернизация на Русенската Алма Матер  на виртуална кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT, организирана по инициатива на  еврокомисаря по иновации, изследвания, култура, образование и младежта – г-жа Мария Габриел и на министъра на образованието и науката – проф. Николай Денков.

Във форума взеха участие и министъра на икономиката – Даниела Везиева, директора на Европейския институт за иновации и технологии  (ЕИИТ) –  Мартин Керн и Уесли Крок – ръководител „Образование и HE Innovate“ на (ЕИИТ).

Директори на иновационни структури и изследователски центрове от Европа представиха предизвикателствата и резултатите от инвестирането в иновации, наука и образование, отговарящо на съвременните потребности на пазара на труда в условията на глобализация и дигитална трансформация на обществата пред повече от 130 участници.

Представители на ключови заинтересовани страни, бизнес партньори и ръководствата на Софийския и Русенския университети, обсъдиха възможности за сътрудничество и бъдещите инициативи.

Централна тема в дискусията бе модернизация на висшето образование. Акцент в представянето на Русенския университет бе регионалната и макро-регионална значимост на висшето училище като фактор на позитивна промяна и социално-икономически напредък, чрез устойчивата и целенасочена политика на разумно инвестиране, сътрудничество, коопериране и споделяне на инфраструктури и ресурси между партниращи си публични, частни и неправителствени организации, водещи за развитието и интелигентната специализация  на Дунавския регион.

Сподели: