Русенското мюфтийство проведе работно заседание с имамите и с председателите на мюсюлманските настоятелства

Русенското мюфтийство проведе работно заседание с имамите и с председателите на мюсюлманските настоятелства

На 04 юни (четвъртък) 2020 година Районно мюфтийство – Русе проведе редовно работно заседание с имами и с председатели на мюсюлмански настоятелства.

Работното заседание, което беше открито с четене на айети от Коран-и Керим, се състоя в джамията „Мирза Сеид паша“ в град Русе. Официален гост на срещата беше директорът на Духовно училище – Русе Тунджай Шериф.

Като домакин на работната среща районният мюфтия Юджел Хюсню приветства присъстващите с добре дошли, след което запозна всички участници с дневния ред на заседанието. Сред приоритетно обсъдените въпроси беше набирането на кандидат-ученици за новата учебна 2020/2021 година в русенското духовно училище.

„Най-хубавите ни години от детството минаха в двора на Духовно училище „Мирза Сеид паша“. Това учебно заведение произведе дипломирани кадри в много обществени свери на развитие. За целта се обръщаме към вас – нека ръка за ръка да подпомогнем ръководството на училището за набиране на ученици за учебната 2020/2021 година.“ – апелира към всички заседатели директорът на русенското духовно училище Тунджай Шериф. Той даде разяснения относно учебния процес в училището, като акцентира върху привилегиите, които дава учебното заведение и върху факта, че персоналът 24 часа от денонощието е на разположение на учениците си.

Присъстващите направиха анализ на дейностите през изминалия месец Рамазан, по-голямата част от който премина в стриктни епидемични условия. В това число беше обсъдено отслужването на теравих намаз през последните 10 дни от месеца, четенето на мукабеле, изпълнението на рамазанския оруч и отслужването на празничната молитва Байрам намаз. Имамите в населените места в обхвата на Районно мюфтийство – Русе представиха своите доклади за дейността си, като беше обсъдено и реализирането на тазгодишната кампания в подкрепа на ислямското образование на Главно мюфтийство. По този повод участниците в работната среща направиха анализ на положителните и отрицателните страни на кампанията тази година. Заседателите бяха единодушни, че въпреки епидемичната обстановка, по време на която се проведе тазгодишната кампания, тя е протекла с не по-малък успех от миналогодишната.

В заключителната част на заседанието районният мюфтия на Русе Юджел Хюсню изрази благодарността си към имамите и мюсюлманските настоятелства за отзивчивостта им. Гост-имамът от Република Турция Туруду Йълдъръм отправи молитва дуа за здраве и берекет, с което работната среща беше официално закрита.

Сподели: