диана поптонева Сърца без граници допринесе иновативна технология

Русенското сдружение „Сърца без граници“ допринесе иновативна технология за хора с двигателни проблеми да заработи в Русе

В Русе за пръв път се внедри устройство и съответен софтуер, които следят погледа на стоящия пред него човек и позволяват контрол над компютъра. Иновацията помага на хора с двигателни проблеми, аутисти и пр. Обикновено тези хора живеят в тъмнина и изолация от обществото и заобикалящия ги външен свят. Чрез нововъведението те ще имат възможност да контактуват с останалия свят и да се обучават.

В близо 20 места у нас  са закупени от тези устройства, но малцина работят, подчертаха днес обучаващите.

Благодарение на ежегодната  благотворителна инициатива на русенското сдружение „Сърца без граници“, на Диана Поптонева и целия екип, на организираната благотворителна вечер на 12 декември 2017 година, е събрана сума от близо 2800 лева. Тя е дарена – целево, за да е в помощ на хора с двигателни проблеми. В предколедното събитие бяха привлечени да участват модели от три възрастови групи, които от много малка възраст и не за първи път стават съпричастни с хората с проблеми. За израстването им като модели през годините се е погрижила управителката на фондацията – Диана Поптонева. Тази благотворителна инициатива на сдружението води началото си от 2005 година. Тя помага и на талантливите прекрасни русенски деца да бъдат милосърдни и съпричастни с хората и децата с проблеми.

диана поптонева Сърца без граници допринесе иновативна технология компютър

Русенското сдружение търси съдействие за закупуването на устройството, поставящо се към компютър и софтуера за него, от компетентна в това отношение друга организация у нас. За внасянето и монтирането на иновативния продукт е избрана  фондация АСИСТ – Помагащи технологии, България.

Представящите днес нововъведението, Евгения Христова, гл. асистент в Нов български университет и Морис Гринберг, български физик и експерт по проследяване на погледа, са част от Център за върхови постижения. Този център преди 15 години е закупил новата технология за изследване на човешкия поглед и процесите, свързани с възприемане на зрителна информация. Тази материя все още не е много позната у нас, както и изследванията и технологичните новости, свързани с нея.  Познанието в тази посока се ограничава  до теорията както в студентските аудитории и сред специалистите, обърна внимание  г-н Гринберг.

Приложението на устройството, проследяващо погледа, е диференцирано за деца и възрастни. Приложимо е и дава ефект при заболявания като тези от аутистичния спектър, мозъчни увреждания и пр. При възрастните може да намери приложение при хора с увреждания от катастрофи или инсулти и пр. Като цяло е необходимо голямо търпение и постоянство, за да се постигнат резултати. Колкото по рано се започне да се работи в това направление, особено при деца, резултатите се получават по-рано. Важно е близките и психолозите да повярват в резултата, сподели пред РусеИнфо г-жа Христова. Всеки трябва да получи своя шанс да комуникира!

В обучението, което ще бъде проведено днес, участваха управител ДЦДМ и ЦПЛУ, социални работници в общинските структури, ерготерапивти, студенти – стажанти от Русенския университет, обучаващи се в направление Социални дейности.

Сподели: