Русенско участие в кръгла маса на тема: "Индустрия 4.0" в университета Соупханоувонг

Русенско участие в кръгла маса на тема: „Индустрия 4.0“ в университета Соупханоувонг

На 4-ти август 2023 г. в Университет Соупханоувонг (Souphanouvong University) в гр. Луанг Прабанг (НДР Лаос) се проведе кръгла маса на тема „Индустрия 4.0“. В събитието участие взеха доц. д-р Сайкхонг Сайнасин (Saykhong Saynasine), генерален директор на отдела за висше образование в Министерството на образованието и спорта на НДР Лаос, доц. Кхамфи Шишаван (Khamphay Sisavanh), президент на университета, г-н Леонгуен Чантабъри (Leongeun Chanthaboury), директор на ВЕЦ Намкхан, г-жа Тингли Сортхепфитхак (Tingly Sorthepphithack), мениджър на фирма Аутоуърлд, доц. Хамед Яхoуй (Hamed Yahoui), ръководител на проект ASEAN FACTORI 4.0, представители на университетите партньори в проекта, представители на фирми, преподаватели и студенти. От страна на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в кръглата маса участие взеха проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от катедра Телекомуникации.

По време на събитието бяха представени дейностите по проект ASEAN FACTORI 4.0, резултатите от изпълнението на проекта в трите университета от Лаос и изградените лаборатории за провеждане на образователни дейности и изследвания в сферата на индустриалната автоматизация. Обсъдени бяха нуждите на бизнеса, както и възможностите за обучение в сферата на индустриалната автоматизация, които висшето образование в Лаос предоставя.

Взаимодействието между Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Университет Саванакхет (Savannakhet University) бе оценено като изключително ползотворно и полезно, както от страна на представителите на лаоския университет, така и от страна на организаторите на събитието и Министерството на образованието и спорта на НДР Лаос.

Сподели: