Русенско участие в традиционната пролетна научна сесия под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Русенско участие в традиционната пролетна научна сесия под надслов „135 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 25.03.2023 г. във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционната пролетна научна сесия под надслов „135 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Ас. инж. Георги Георгиев, от катедра „Телекомуникации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, участва в събитието и представи научен доклад на тема „Методи и подходи за обследване на земната повърхност чрез безпилотни летателни апарати“, който е подготвен в съавторство с проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев. Публикацията бе представена в секция „Kонвергенция на HPC и Big Data, Изкуствен интелект и модели в дигиталния свят“, организирана по проект УНИТе.

Докладите, които са представени в рамките на Пролетната Научна Сесия на ФМИ, ще бъдат издадени в годишника с публикации на Софийски университет и се реферират в НАЦИД.

Сподели: