топла вода чешма

Русенци вече имат топла вода

„Русенци, които разчитат на топлофикация, вече имат топла вода. Макар и с малко перипетии в края, успяхме да завършим годишния ремонт на съоръженията и топлопреносната мрежа“, каза инж. Севдалин Желев – изпълнителен директор на Топлофикация Русе.

Топлоподаването в Русе беше напълно преустановено от 17 август.

„Постарахме се да разпределим ремонтните дейности в най – отпускарското време, когато повече хора не са в града, а и да не е след 15 септември, когато започва учебната година и всички се завръщат в града“, каза инж. Севдалин Желев.

Според директора всички предвидени ремонтни дейности са извършени и от дружеството се надяват, че с направеното са успяли да гарантират топлата зима за русенци, избрали централното парно. Осъществена е модернизация на основния топлоизточник, извършени са и всички набелязани ремонти по топлопреносната мрежа, където е констатиран риск за възникване на аварии.

 „Създадохме необходимата организация, за да извършим всички дейности, предвидени в годишната ремонтна програма, във възможно най-кратки срокове. Паралелно работим и по вече започнатите проекти. До няколко месеца ще бъдат внедрени в експлоатация модерните когенератори, които ще произвеждат енергия от природен газ“, каза инж. Севдалин Желев.

Директорът посочи, че заместването на част от въглищата с по-екологичния природен газ ще има положителен ефект за екологията на Топлофикация Русе и е част от стратегията на дружеството за декарбонизация.

 „Обезпокоени сме, виждайки високите цени на природния газ, но се надяваме, че когато дойде време да го купуваме, кризата ще е отминала и в страната ще има достатъчно природен газ на поносими цени“, каза инж. Севдалин Желев.

Сподели: