Русенци дадоха предложения за повишаване на достъпността на местната власт

Русенци дадоха предложения за повишаване на достъпността на местната власт

На среща с представители на Община Русе гражданите обсъдиха възможностите за проследяване дейността на местната администрация и повишаване на гражданското участие в местното самоуправление. Събитието се проведе по инициатива на местната власт в сътрудничество с представители Международният републикански институт (IRI) и в него взеха участие взеха зам.-кметът Златомира Стефанова, секретарят на Община Русе Димитър Генков, граждани и представители на медиите.

В началото на обсъждането бе представена кратка част от финалния доклад на IRI от проучването на общественото мнение с фокус прозрачност и отчетност на общинските власти. В него бяха засегнати и гражданското участие с цел превенция и противодействие на корупцията, както и възможностите за сближаване на гражданите с местната власт.

Обратната връзка при подаване на сигнали и жалби към Общината бе тема на част от последващите дискусии, като беше отчетено, че е възможно да бъде подобрена системата за проследяване на дейността на различните отдели в местната администрация. Беше посочено, че по отношение на сигналите в социалните мрежи общините в страната проявяват избирателност, докато официалните канали предполагат проследимост, входящи номера на сигналите и възможност за търсене на отговорност на служители, в случаите, в които подхождат непрофесионално към запитванията на граждани.

В хода на обсъждането беше предложено да бъдат осъществени информационни кампании кои са официалните канали на Общината, чрез които местната администрация комуникира с обществеността, както и образователни кампании в учебните заведения, на които да бъдат представени нагледно кои са общинските и държавните институции и техните функции.

Интерес сред присъстващите предизвика и новината за назначаването на отговорници за обособените шест района на Русе. Те ще отговарят за кварталите в тези райони, като ще приемат сигнали от гражданите за проблеми и неуредици и ще координират тяхното разрешаване с общинските предприятия. Обсъдена беше и възможността да бъдат създадени фейсбук страници на шестте района, в които гражданите ще могат да подават своите сигнали. Очаква се през месец юли районирането на Русе да бъде представено на обществеността чрез масирана информационна кампания.

Сподели: