Русенци отново "нападнаха" липите, глобите обаче са сериозни

Русенци отново „нападнаха“ липите, глобите обаче са сериозни

Експертите на РИОСВ – Русе изпратиха писма до кметовете на 22 общини на контролираната територия за предприемане на мерки по опазване на липовите дървета в населените места. Практиката показва, че в края на май и началото на юни недобросъвестни граждани събират липов цвят от дърветата по улиците и нанасят неотстраними щети на декоративната растителност в населените места. Правомощия по специализираната наредба за озеленените площи и декоративната растителност имат кметовете.

Законът за лечебните растения им дава право да издават позволителни за събиране на билки на лицата, желаещи да ги ползват със стопанска цел. Предвид този факт, експертите напомнят на кметовете непремено да изискват копие на подаденото уведомление за регистрация на билкозаготвителния пункт, преди да издадат позволителни.

Ползването на лечебни растения трябва да се извършва и в съответствие с изискванията на Наредбата за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лебечните растения. Не бива да се допускат чужди примеси, в т. ч. камъни, пръст и органични замърсители, както и контакт на свежи билки с почва. В случаите на констатиране на нарушения, на физическите лица ще се налагат глоби до 3000 лева, а за юридическите санкциите достигат до 5000 лева.

Въпреки сериозния размер на глобите, които могат да накарат някои да се разделят дори с лекия си автомобил, за да ги платят, повечето не се стряскат.

Както този старец, който необезпокояван пълнеше тази вечер торбата си в Парка на възрожденците. /на снимката/

Сподели: