интегриран градски транспорт автомат за зареждане на карти

Русенци ползват стационарните апарати за зареждане на електронни карти за пътуване с градския транспорт

Русенци и гостите на града ползват стационарните апарати за зареждане на електронни карти за пътуване с градския транспорт. Този извод може да се направи от предоставената информация от отдел „Транспорт“ на Община Русе относно ежемесечното събиране и обработка през тази година на постъпилите суми от стационарните апарати на зарежданите електронни карти със стойност. Тя възлиза на 22 928 лв.

Съвместно с Центъра за контрол и управление на обществения градски транспорт се изготвят подробни отчети за броя и стойността на заредените, анулираните, издадените нови и заменени електронни карти по видове и линии.

В Билетния център са издадени 1 584 нови електронни карти за всички линии от градската транспортна схема и са презаредени 26 797 електронни карти. Отделно са издадени 572 карти на деца до 7 години и 43 за ветерани, военноинвалиди и военно пострадали.

Сподели: