Русенци посетиха световното изложение на образователни иновации

Русенци посетиха световното изложение на образователни иновации

СОт 23 до 26 януари, в Лондон се проведе световното изложение на иновационни образователни технологии – BETT 2019. Мотото на изложението беше: «Да създадем едно по-добро бъдеще чрез дигитална трансформация на образованието.»

Свои продукти показаха близо 200 фирми от цял свят – около 75 % от изложените разработки бяха интерактивни дъски и най-вече – интерактивни монитори и образователен софтуер, презентиран чрез тях, 15 % – роботи за учебни цели от най-различен калибър и 10 % – разни други интересни неща като добавена и виртуална реалност, 3D скенери, 3D принтери и др. В някои от представените разработки имаше и елементи на изкуствен интелект.

Всред посетителите на изложението бяха учителите – дигитални посланици, които миналата година проведоха семинари в десетки училища в Северозападна България по проекта e-Start@school с ръководител г-жа Гергана Паси и координатор д-р Валентина Иванова – проектът беше финансиран от Google.org и подкрепен от Министерството на образованието и науката. В екипа на дигиталните посланици е и ст. учител Сюзан Феимова от МГ «Баба Тонка» – възпитаник на Русенския университет.

В групата беше включен и проф. Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии към университета. Според него, посещението на BETT е била чудесна възможност за сверяване на часовниците! И пак според него – нашите не са никак назад. В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, която една работна група наскоро разработи по задание на Зам.-министър Деница Сачева под ръководството на Чл.-кор. Христо Белоев, след въпросното сверяване, се налага да се добави само едно нещо – използването на 3D скенерите и принтерите, които и без това и то – от доста време са включени в учебния процес на университета.

Изложбата беше посетена от над 50 директори на български училища, вкл. и пет – от Русе. Русенската група беше ръководена от г-н Енчо Енчев – директор на ОУ „Ангел Кънчев“ – човек с богат опит, натрупан от посещения в САЩ, Франция, Испания, Португалия, Турция и Прибалтика.

Проф. Смрикаров изказа предположението, че в следващото издание на BETT ще участват също толкова ректори на университети.  

След посещението на BETT’19 той е твърдо убеден, че дигиталната трансформация на образованието трябва значително да се ускори, за да бъдем в крак със световните тенденции. Но е на мнение, че каквито и технологии да се използват в учебния процес, водещата роля на учителя и преподавателя трябва и ще се запази.

Сподели: