Русе и Борово сред общините в процес на излоб на изпълнител по рекултивация на старите депа за отпадъци

През 2009 година започна процес по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на България, които не отговарят на нормативните изисквания.Депата в общините Алфатар, Кайнарджа, Кресна, Бойчиновци, Сливо поле, Ситово, Вълчедръм, Калояново, Раковски, Вършец, Венец, Завет, Баните, Якоруда и община Кула бяха закрити. Рекултивираната площ на закритите стари общински депа за твърди битови отпадъци (ТБО) през 2010 г. и 2011 г. е 173 декара. Общата стойност на договорите …

Код на новината : *120002.html

    

Сподели: