Русе търси подходяща идейна концепция за изграждането на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците

Инициативният комитет за изграждане на паметник на Васил Левски в парка на Възрожденците – гр. Русе обяви нов пленер за изграждане на паметник на Апостола.

Темата така, както е посочена, е „Обявление за пленер на тема: Идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на Възрожденците – град Русе“. Възложител е „Сдружение за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе“, а Община Русе – партньор.

Целта на заданието е да бъдат предложени идейни решения, които да послужат за избор на подходящ от естетическа гледна точка и при разумни финансови параметри, проект и възлагане на изпълнението на избрания в резултат на класиране на представените проекти колектив.

Припомняме, че с Решение № 307, прието с Протокол № 12/19.07.2016 г. на Общински съвет – Русе бе определено за място на бъдещия паметник – Парка на възрожденците, северозападен участък, прилежащ на бул. „Съединение“, представляващ терен общинска собственост УПИ I – за Парк на Възрожденците, кв. 892 по регулационния план на град Русе.

Миналата година конкурсът за идеен проект приключи без победител.

Условията за получаване на конкурсните книжа е от 30 юни до 31 юли 2018 година. Езикът за представяне на проектите е български.

Срокът за представяне на проектите е 15 до 31 октомври 2018 г. в офиса на Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“ на адрес Русе 7000, улица „Олимпи Панов“ 6.

Допълнително информация и пълната конкурсна програма може да бъде получена на един от двата адреса.

За „Сдружение за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе“, Русе 7000, ул. „Пирот“ 5, телефон за контакт – 0886 800 197 и memorial.levski@outlook.com

За Община Русе – Русе 7000, ул. „Олимпи Панов“ 6, Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“, главен архитект Живка Бучуковска, тел. 082/506 815 или на mayor.ruse.pr@gmail.com

ИК очаква от участниците да представят запомнящ се образ, включващ скулптурна фигура – представена самостоятелно или в архитектурно – скулптурна композиция, изобразяващ и символизиращ личността и дейността на Апостола на Свободата.

Сподели:

Още новини от деня