Русофили - Русе и Български антифашистки съюз - Русе почетоха паметта на убитите офицери - русофили през 1887 година

Русофили – Русе и Български антифашистки съюз – Русе почетоха паметта на убитите офицери – русофили през 1887 година

Представителите на формациите Русофили – Русе и Български антифашистки съюз – Русе се поклониха днес на лобното място, където са разстреляни офицерите – русофили през 1887 година.

Сподели: