РУ "Ангел Кънчев" е домакин на транснационална партньорска среща по проект „TALENTMAGNET“

РУ „Ангел Кънчев“ е домакин на транснационална партньорска среща по проект „TALENTMAGNET“

Проект DTP3-454-4.1 ‘Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region – TalentMagnet’, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., обединява усилията на 18 партньори от 12 дунавски държави за ограничаване „изтичането“ на млади и квалифицирани специалисти от малките и средни градове в Дунавския регион

На 7 юни от 09:15 часа в конферентната зала на „Канев Център“ ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев“, акад. проф. дтн Христо Белоев ще открие третата присъствена транснационална партньорска среща по проект ‘TalentMagnet’‘. Проектът има за цел да адресира сериозните предизвикателства за демографския и трудовия пазар в Дунавския регион, като разработи планове, модели и инструменти за привличане и задържане на талантливи младежи.

‘TalentMagnet’‘ фокусира усилията на бизнеса, местните власти, гражданското общество и образователните институции в работата им за изграждане на по-добра икономическа и социална среда в малките и средни населени места по р. Дунав, за да ги направи по-привлекателни за младите. В проектния консорциум участват регионални и местни органи на публичната власт, неправителствени организации, изследователски центрове и секторни агенции.

Като част от дейностите по проекта е осъществено проучване сред целевите групи и работодателите за ключовите фактори, които правят едно населено място предпочитано за живот и реализация от страна на младежите, направени са анализи на текущото състояние в партньорските градове, подготвен е каталог с добри практики за привличане и задържане на таланти. В допълнение са разработени насоки за създаване на нов модел за многостепенно управление и са предложени пилотни действия за внедряването и развитието му.

Сред набора от инструменти, създадени за постигане целите на проекта (ръководство за местен клуб за таланти, за провеждане на градски хакатон и др.) се откроява мобилното приложение ‘TalentMagnet’‘, разработено от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Достъпно безплатно за IOS и Android на 12-те национални езика на партньорите в проекта, то съдържа връзки с полезна за младите хора информация, мотивационни материали, забавни тестове, чатбот с развлекателни въпроси и дори игра. В допълнение, една от функциите на апликацията дава възможност на младежите и заинтересованите страни да дадат гласа си за важните за тях условия, които определят избора им на местоживеене.

Всички разработени до момента проектни резултати са достъпни на https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/talentmagnet . Проектът предвижда още създаване на предложения за политики на местно, национално и европейско ниво с цел преодоляване на недостига на млада образована и квалифицирана работна сила в Дунавския регион.

Сподели: